آشنايي با وايمکس

نياز به ارتباط با جهان اطلاعات و همچنين بي نياز کردن کاربران از محدوديتهاي مکاني و زماني سال هاست مد نظر کارشناسان علم کامپيوتر و بخصوص مهندسين اينترنت است. آنچه نسل هاي مختلف فناوري بي سيم را از هم متمايز مي کند، سرعت و محدوده دسترسي آنهاست.

در اين مسير WiMAX بعنوان پديده اي بي بديل در عرصه ارتباطات، از لحاظ سهولت دسترسي، پهناي باند وسيع، ظرفيت خدمات دهي و پوشش شبکه راديويي، عملکرد مناسبي را در کارنامه خود به ثبت رسانده است. WiMAX در اصل اصطلاحي ابداعي بوده که مخفف کلماتي است که به معناي قابليت تبادل و استفاده اطلاعات در سطح جهاني براي دستيابي از طريق ماکروويو (Worldwide Interoperability for Microwave Access) مي باشد.

به طور خلاصه فناوري WiMAX خدمات ارتباطي بي سيم از طريق امواج راديويي است که از خدمات دهنده به محل دريافت کننده منتقل مي شود. شبکه هاي بنا شده با فن آوري WiMAX جز شبکه هاي بي سيم شهري محسوب مي شود که به راحتي مي تواند با وجود منطقه وسيعي که ايستگاههاي وايمکس تحت پوشش قرار مي دهند امکان استفاده از اينترنت پرسرعت را براي سازمانها، شرکت هاي تجاري و منازل مسکوني فراهم آورد.

فناوري WiMAX در شرايط ايده آل با بردي برابر 50 کيلومتر و سرعت دسترسي معادل 70 مگا بيت بر ثانيه، در حال تکامل بخشيدن به فناوري باند پهن فعلي است. اين فناوري مي تواند امکان دسترسي به خدمات باند پهن را براي مشترکان معمولي و تجاري به صورت بي سيم فراهم کند و از جمله ديگر ويژگي هاي WiMAX اين است که علاوه بر انتقال داده، انتقال صوت و تصوير را نيز به خوبي پشتيباني مي کند و خدماتي که ارائه شود، داراي محدوديت حجمي و زماني نمي باشد.

تجهيزات WiMAX را مي توان با توجه به سطوح مختلف شبکه که شامل کاربران، شبکه دستيابي راديويي و شبکه هسته مي شود، تقسيم بندي نمود:

تجهيزات کاربران:
اين تجهيزات موسوم به CPE يا Customer Premises Equipment بوده و در حالت کلي شامل تجهيزات ارتباطي داخلي (Indoor)، تجهيزات ارتباطي بيروني (Outdoor)، تجهيزات USB و يا آن طور که پيش بيني مي شود و تا حدي نيز محقق شده است، تراشه هاي قابل نصب در کامپيوترها و لپ تاپ ها مي شود. تجهيزات نهايي مشترک يا CPE ها در پيکربندي ها و اشکال مختلف براي کاربردها و مشترکان متفاوت در دسترس هستند.

تجهيزات دسترسي شبکه راديويي:
اين دسته از تجهيزات، رابط کاربران با بخش هسته شبکه به حساب مي آيند و شامل مواردي چون نقاط دسترسي و ايستگاههاي پايه (BS) مي شوند که بطور کلي مديريت منابع راديويي را برعهده دارند. يک ايستگاه پايه WiMAX شامل آنتن ها، سخت افزار کنترلي، دکل WiMAX و کابلهاي تغذيه است.

تجهيزات هسته شبکه:
اين بخش شامل سيستم هاي مديريتي شبکه، تجهيزات مربوط به نظارت بر کاربران، روترها و واسط هاي خاص جهت ارتباط با شبکه هاي مختلف است. بخش هسته در شبکه WiMAX، بخشي است مابين ايستگاه پايه WiMAX و زيرساخت صوت يا داده شبکه که در آن ترافيک مشترکان WiMAX از طريق روترها و سوييچ ها منتقل مي شود. طراحي مناسب شبکه IP و مهندسي مناسب اين تجهيزات، خدمات با کيفيت بسيار بالايي را براي کاربران نهايي تضمين مي کند و به دنبال آن، سادگي عمليات را براي ارائه دهندگان WiMAX به همراه مي آورد.