هزينه نصب مودم داخلي در تهران 12,000 تومان و در شهرستان ها 8,000 تومان است که به نصاب يا تحويل دهنده پرداخت مي شود.

ويژه
ويژهنام طرحسرعت تاحجمقيمت اشتراک (به تومان)قيمت (گيگا بايت اضافه)مودم
يک سالهP110112830300,0005,000داخلي
P110251220300,0006,000داخلي
P1103102425350,0008,000داخلي
MJ110112815320,0006,000جيبي
دو سالهMJ110251230420,0006,000جيبي
مودم رايگان
ضريب اشتراک کليه ي طرح ها يک به چهار است.
ساعت رايگان مصرف 2 الي 8 صبح است.
کم مصرف
کم مصرفنام طرحسرعت تاحجمقيمت اشتراک (به تومان)قيمت (گيگا بايت اضافه)
يک ماههR1102128414,0006,000
B1101512210,0008,000
B11021024424,0008,000
B11072048216,00012,000
شش ماههR11041281254,0006,000
B1103512636,0008,000
B110410241284,0008,000
B11082048880,00012,000
يک سالهR11061281890,0006,000
B1105512963,0008,000
B1106102418144,0008,000
B1109204812144,00012,000
ضريب اشتراک کليه ي طرح ها يک به چهار است.
ساعت رايگان مصرف 2 الي 8 صبح است.
متوسط مصرف
متوسط مصرفنام طرحسرعت تاحجمقيمت اشتراک (به تومان)قيمت (گيگا بايت اضافه)
يک ماههB1110512627,0006,000
B11111024840,0006,000
شش ماههB11145121890,0006,000
B1115102424132,0006,000
ضريب اشتراک کليه ي طرح ها يک به چهار است.
ساعت رايگان مصرف 2 الي 8 صبح است.
2 ماه رايگان براي پرداخت 10 ماهه
پر مصرف
پر مصرفنام طرحسرعت تاحجمقيمت اشتراک (به تومان)قيمت (گيگا بايت اضافه)
يک ماههB11165122055,0005,000
شش ماههB112051260240,0005,000
ضريب اشتراک کليه ي طرح ها يک به چهار است.
ساعت رايگان مصرف 2 الي 8 صبح است.
2 ماه رايگان براي پرداخت 10 ماهه
مودم های وایمکس مبین نت
نوعقیمت(تومان)تصویر
مودم جیبی وایمکس با باتری قابل شارژ260,000
مودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor
VOIP-WiFi CPE
BM632W
220,000
مودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor
VOIP-WiFi CPE
SWC9200
220,000
مودم داخلی وایمکس با پورت تلفن و امکان WiFi و یا Indoor
VOIP-WiFi CPE
DX350
220,000
مودم بیرونی وایمکس یا Outdoor CPE400,000
قیمت‌های فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده (5 درصد) هستند.