نامتلفنموبایلفکس
واحد ADSL 32402678 32531381
کرج- میدان آزادگان- خیابان شهید مطهری- نبش اردلان3- ساختمان آذین- طبقه 5
adsl@asrnet.ir
نام :
ایمیل :
موضوع :
پیام :
یک کپی از این پیام برای من بفرست
واحد وایمکس 32402678 32531381
کرج- میدان آزادگان- خیابان شهید مطهری- نبش اردلان3- ساختمان آذین- طبقه 5
wimax@asrnet.ir
نام :
ایمیل :
موضوع :
پیام :
یک کپی از این پیام برای من بفرست
واحد تلفن بین الملل 32402678 32531381
کرج- میدان آزادگان- خیابان شهید مطهری- نبش اردلان3- ساختمان آذین- طبقه 5
voip@asrnet.ir
نام :
ایمیل :
موضوع :
پیام :
یک کپی از این پیام برای من بفرست
واحد Dial-up 32402678 32531381
کرج- میدان آزادگان- خیابان شهید مطهری- نبش اردلان3- ساختمان آذین- طبقه 5
dialup@asrnet.ir
نام :
ایمیل :
موضوع :
پیام :
یک کپی از این پیام برای من بفرست